PROGRAM I’DAD TSANY

(Program Untuk Pemula – Level 2)

Program pembelajaran bahasa Arab lanjutan dari kelas I`dad Awwal. Terbilang kelas untuk pemula tetapi diperuntukkan bagi peserta didik yang sudah mempunyai basic bahasa Arab ala kadarnya.

معا لنهزم العالم

FASILITAS

 • Asrama Intergrasi
 • Arabic Area
 • Controling 24 Jam
 • Modul Malzamah ‘Arabiyah
 • Pin Markaz Arabiyah
 • Goodie Bag
 • Dresscode
 • 6 Jam Pembelajaran Kelas + 2 Jam Pembelajaran Asrama Setiap Hari
 • Brainstorming dan Try Out Akhir Pekan
 • Glosarium Markaz Arabiyah
 • Kalender Markaz Arabiyah (Apabila Stok Tersedia)
 •  

TARGET PENCAPAIAN

Peserta didik memahami dan mempraktekkan materi berbicara bahasa Arab tentang tema Perkenalan Majemuk, Cafetaria, Jam, Shalat Jama’ah, Mindmapping Kalam, Cita-cita, Agenda Liburan, Pengandaian, dan Diskusi Bahasa Arab

Peserta didik dapat memahami dan mempraktekkan materi ungkapan sehari-hari tentang tema Kesungguhan dan Stimulus Semangat, Konsentrasi, Memahami Keadaan, Karakteristik Manusia, Pasar, Perpustakaan, Media Sosial, Managemen Waktu, Rambu-rambu Lalu Lintas, Pengumuman, Meminta Penjelasan, Kalimat Bucin serta ekspresi ungkapan sehari-hari lainnya

Peserta didik dapat memahami dan mempraktekkan materi gramatikal bahasa Arab level dasar yang meliputi tema al Kalam, al I’rab, al Jumlah Fi’liyah, al Fa’il wa Anwa’uhu, Ahkam Fa’il, al Maf’ul wa Anwa’uhu, al Jumlah Ismiyyah, al Makrifah wa al Nakirah, al Dhamair

Peserta didik dapat memahami dan mempraktekkan materi menulis bahasa Arab tentang tema Fonologi, Intonasi Suara, Penulisan Ta’, Hamzah, Alif Layyinah, Tanda Baca dan Tarkib al Jumlah al ‘Arabiyah

Peserta didik dapat menghafal, memahami dan mempraktekkan materi kosakata bahasa Arab yang kuantitasnya berjumlah 750 mufradat

 • Ba`da Subuh       : Program Asrama
 • 05.30 – 06.30      : al Muhadatsah al Asasiyah
 • 07.00 – 08.00      : al Mufradat
 • 08.01 – 09.00      : al Tarakib al Namudzajiyyah
 • 09.30 – 10.30      : al Kitabah
 • 10.31 – 11.30      : al Ta’birat al Yaumiyah
 • 16.00 – 17.00      : ‘Ashfu al Dzihni
 • Ba`da Magrib     : Program Asrama

Paket Harga

الطالب الجديد

Peserta Didik Baru
Rp855 K / Bulan
 • Asrama Intergrasi
 • Arabic Area
 • Controling 24 Jam
 • Modul Malzamah ‘Arabiyah
 • Pin Markaz Arabiyah
 • Goodie Bag
 • Dresscode
 • 6 Jam Pembelajaran Kelas
 • 2 Jam Program Asrama
 • Brainstorming & Try Out

الطالب القديم

Peserta Didik Lama
Rp800 K / Bulan
 • Asrama Intergrasi
 • Arabic Area
 • Controling 24 Jam
 • Modul Malzamah ‘Arabiyah
 • Pin Markaz Arabiyah
 • 6 Jam Pembelajaran Kelas
 • 2 Jam Program Asrama
 • Brainstorming & Try Out